سرور اختصاصی خارج

سرور اختصاصی مناسب برای وبسایت های با ترافیک بالا می باشد که نیاز آنها توسط هاست و سرور مجازی برآورده نمی شود. سرویس های این بخش در کشور آلمان و دیتاسنتر هتزنر ارائه می شوند.

 

لطفا توجه داشته باشید که سرویس های این بخش به صورت ماهیانه ارائه می شوند.

 

VH-EX41
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان هزینه راه اندازی

CPU

Core i7-6700

RAM

۳۲GB DDR4

HDD

۲x4TB

BW

۳۰TB

Port

۱GB/s

Backup Space

۱۰۰GB

سفارش

VH-EX51
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان هزینه راه اندازی

CPU

Core i7-6700

RAM

۶۴GB DDR4

HDD

۲x4TB

BW

۳۰TB

Port

۱GB/s

Backup Space

۱۰۰GB

سفارش

VH-PX61
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان هزینه راه اندازی

CPU

Xeon E3-1275 v5

RAM

۶۴GB DDR4

HDD

۲x4TB

BW

۳۰TB

Port

۱GB/s

Backup Space

۱۰۰GB

سفارش

VH-PX91
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۶۴۰,۰۰۰ تومان هزینه راه اندازی

CPU

Xeon E5-1650 v3

RAM

۱۲۸GB DDR4

HDD

۲x2TB

BW

۵۰TB

Port

۱GB/s

Backup Space

۱۰۰GB

سفارش

VH-PX121
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان هزینه راه اندازی

CPU

Xeon E5-1650 v3

RAM

۲۵۶GB DDR4

HDD

۲x4TB

BW

۵۰TB

Port

۱GB/s

Backup Space

۱۰۰GB

سفارش

???-VH
؟؟؟ تومان
؟؟؟ تومان هزینه راه اندازی

CPU

؟؟؟

RAM

؟؟؟

HDD

؟؟؟

BW

؟؟؟

Port

؟؟؟

Backup Space

؟؟؟

تماس بگیرید