نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست لینوکس ایران مناسب افراد و کسب و کارهایی می باشد که تمایل به کسب درآمد از طریق فروش هاست را دارند. سرورهای این بخش در داخل ایران و دیتاسنتر آسیاتک میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

VH-RLI1
۱۸,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۴۸,۵۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLI2
۲۳,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۶۲,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLI3
۲۸,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۷۵,۵۰۰تومان
۸,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLI4
۴۰,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLI5
۵۲,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLI6
۶۴,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۷۲,۵۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۴۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLI7
۷۶,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLI8
۹۸,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۶۴,۵۰۰ تومان
۲۹,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

نامحدود

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش