نمایندگی هاست لینوکس خارج

نمایندگی هاست لینوکس خارج مناسب افراد و کسب و کارهایی می باشد که تمایل به کسب درآمد از طریق فروش هاست را دارند. سرورهای این بخش در کشور آلمان و دیتاسنتر هتزنر میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

VH-RLO1
۱۳,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۳۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLO2
۱۸,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۴۸,۵۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLO3
۲۳,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۶۲,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLO4
۲۹,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۷۸,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLO5
۳۸,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLO6
۴۹,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۴۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLO7
۵۹,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RLO8
۷۷,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۰۷,۵۰۰ تومان
۲۳,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۸۵,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

نامحدود

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش