نمایندگی هاست ویندوز ایران

نمایندگی هاست ویندوز ایران مناسب افراد و کسب و کارهایی می باشد که تمایل به کسب درآمد از طریق فروش هاست را دارند. سرورهای این بخش در داخل ایران و دیتاسنتر آسیاتک میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

VH-RWI1
۲۶,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۷۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWI2
۴۱,۵۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۰۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۱۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWI3
۵۵,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۴۸,۵۰۰تومان
۱۶,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWI4
۶۹,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۸۶,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۴۵,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWI5
۸۳,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۱۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWI6
۹۷,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۶۱,۵۰۰ تومان
۲۹,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۸۵,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۴۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWI7
۱۱۰,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۹۷,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWI8
۱۵۰,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

نامحدود

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش