نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست لینوکس ایران مناسب افراد و کسب و کارهایی می باشد که تمایل به کسب درآمد از طریق فروش هاست را دارند.
سرورهای این بخش در داخل ایران و دیتاسنتر پارس آنلاین میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

۱۲,۰۰۰ تومان

۳۸,۵۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

VH-RLI1

فضا SSD

۱ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۸,۵۰۰۰ تومان

۶۲,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۳۰,۰۰۰ تومان

VH-RLI2

فضا SSD

۲ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۲۹,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۹۵,۰۰۰ تومان

VH-RLI3

فضا SSD

۵ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۳۹,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۳۶۵,۰۰۰ تومان

VH-RLI4

فضا SSD

۱۰ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

VH-RLI5

فضا SSD

۱۵ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۵۴,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۵۲۰,۰۰۰ تومان

VH-RLI6

فضا SSD

۲۰ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۶۶,۰۰۰ تومان

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۶۴۰,۰۰۰ تومان

VH-RLI7

فضا SSD

۳۰ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

VH-RLI8

فضا SSD

نامحدود

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش