پرداخت در صورت رضایت

شما میتوانید بعد از ثبت سفارش خود به مدت دو هفته از آن استفاده کنید و بعد در صورت رضایت صورت حساب را پرداخت کنید.

برای استفاده از این خدمت شما میتوانید پس از ثبت سفارش از طریق گفتگو آنلاین و یا ارسال تیکت به واحد پشتیبانی درخواست فعال سازی سرویس را ارسال کنید.