هاست ویندوز ایران

سرویس هاست ویندوز ایران مناسب برای وبسایت های استاتیک طراحی شده توسط HTML-CSS-JS و وبسایت های تحت تکنولوژی ASP.NET می
باشد. سرورهای این بخش در داخل ایران و دیتاسنتر آسیاتک میزبانی می شوند.

 

۵۰مگابایت هاست رایگان یکساله

اطلاعات بیشتر

بر روی سفارش خود دامنه .ir رایگان هدیه بگیرید

اطلاعات بیشتر

در صورت رضایت هزینه سرویس را پرداخت کنید

اطلاعات بیشتر

 

دوره پرداخت

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۰۰۰ تومان

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۵,۰۰۰ تومان

VH-HWI1

فضا SSD

۱۰۰ مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۰۰ تومان

۳۹,۵۰۰ تومان

۶۹,۰۰۰ تومان

VH-HWI2

فضا SSD

۲۰۰ مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۴,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۰۰ تومان

۴۹,۵۰۰۰ تومان

۹۱,۰۰۰ تومان

VH-HWI3

فضا SSD

۵۰۰ مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۸,۵۰۰ تومان

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۹,۵۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

VH-HWI4

فضا SSD

۱ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۲۲,۵۰۰ تومان

۴۲,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

VH-HWI5

فضا SSD

۲ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹۵,۰۰۰ تومان

VH-HWI6

فضا SSD

۳ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۳۵,۵۰۰ تومان

۸۵,۰۰۰ تومان

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲۷۵,۰۰۰ تومان

VH-HWI7

فضا SSD

۵ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۴۹,۵۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۳۲۵,۰۰۰ تومان

VH-HWI8

فضا SSD

۱۰ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش