نمایندگی هاست ویندوز ایران

نمایندگی هاست ویندوز ایران مناسب افراد و کسب و کارهایی می باشد که تمایل به کسب درآمد از طریق فروش هاست را دارند.
سرورهای این بخش در داخل ایران و دیتاسنتر آسیاتک میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

۲۵,۰۰۰ تومان

۶۴,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۱۵,۰۰۰ تومان

VH-RWI1

فضا SSD

۱ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۳۵,۰۰۰ تومان

۸۵,۰۰۰ تومان

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲۷۵,۰۰۰ تومان

VH-RWI2

فضا SSD

۲ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۵۵,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸۰,۰۰۰ تومان

VH-RWI3

فضا SSD

۵ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۴۳۰,۰۰۰ تومان

۵۸۵,۰۰۰ تومان

VH-RWI4

فضا SSD

۱۰ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۴۶۰,۰۰۰ تومان

۶۱۰,۰۰۰ تومان

VH-RWI5

فضا SSD

۱۵ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۴۹۵,۰۰۰ تومان

۷۲۰,۰۰۰ تومان

VH-RWI6

فضا SSD

۲۰ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۸۸۰,۰۰۰ تومان

VH-RWI7

فضا SSD

۳۰ گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۴۸۵,۰۰۰ تومان

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

VH-RWI8

فضا SSD

نامحدود

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

SSL رایگان

دارد

سفارش